Over onze financiële hulpverlening

De Stichting Hulpverlening vanuit Westfriese kerken verleent hulp aan mensen in crisissituaties.

Naast de sociale begeleiding geeft de HWK financiële ondersteuning als mensen onvoldoende middelen hebben om te voorzien in hun elementaire levensbehoeften. Aanvragen worden gedaan door beroepskrachten van de in de regio werkzame instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, door de in het werkgebied gevestigde diaconieën en parochiële caritas instellingen en door predikanten en pastores.

Doel van de hulpverlening is om de zelfstandigheid van de cliënt te bevorderen.

Bij de toekenning van middelen door de HWK wordt in beschouwing genomen of er sprake is van activiteiten van de hulpverlening en/of cliënt die gericht zijn op het herstellen van de zelfstandigheid van de cliënt.