Afhandeling aanvraag financiële hulp

De voorzitter van de commissie doet een eerste beoordeling en informeert bij de aanvrager naar de achtergronden, bijvoorbeeld naar de inkomenspositie van de cliënt of naar de activiteiten die worden ondernomen om de zelfstandigheid van de cliënt te bevorderen. Vervolgens mailt de voorzitter zijn advies door aan de andere leden van de commissie, die dan hun mening geven. Op basis van ieders mening wordt een besluit genomen. Bij gecompliceerde hulpaanvragen kan de betreffende casus in de commissievergadering worden besproken.
Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan wordt het geld door de penningmeester van de HWK overgemaakt op het bankrekeningnummer van de instelling. De aanvrager is verplicht het bedrag dat hij/zij heeft ontvangen te verantwoorden middels betalingsbewijzen. De penningmeester verantwoordt dit apart.
Medewerkers van de HWK. kunnen zelfstandig besluiten om aanvragen voor leefgeld te honoreren. Dit betreft crisissituaties waarin snelle actie geboden is.