Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken 

Welkom

 

De stichting stelt zich ten doel mensen in (crisis)situaties te begeleiden en te steunen.
Hulp wordt aan alle groepen van de bevolking  verleend.

De hulpverlening is professioneel en gebaseerd op het Evangelie van Jezus Christus, is laagdrempelig en heel persoonlijk van aard en wordt geboden; aan mensen die wonen in het werkgebied van de Stichting. Deze hulpverlening is gratis.

Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat de Stichting geen taken overneemt die door de overheid moeten worden uitgevoerd, maar probeert daarvoor een aanvulling zijn.